OJ Wheels - Winkowski Mountain Trip Original - Purple 99A - 61mm
OJ Wheels

OJ Wheels - Winkowski Mountain Trip Original - Purple 99A - 61mm

Regular price £40.00 £0.00
• OJ Erick Winkowski Skateboard Wheels
• 61mm
• 99A hard skateboard wheels
• Hardline Elite formula
• White urethane
• Set of Four
View more OJ at Magic Toast

More from this collection